12 Şubat 2008 Salı

Ayten Suvak --ZENCEFİL
ZEN
terapisidir
C iğerlere
E n üst seviyesinde
F erahlık ve aydınlanma
İ lle de kendini adama
L aik bir ülküye

Z or bir vazife
E nerjiler tam hedefe
N e yapılabilirse alt-üst benlikle
C iğersizlere
E sef etmek yerine
F iillerle
İ çimi acı şerbetlerle
L ayığını buldurmaktır öksürüğe......................... ASlolan ASktır

Hiç yorum yok: