24 Şubat 2010 Çarşamba

nasrettin hoca aramızda TİLKİYE CEZA
RAMAZAN'da dünyalık edinmek amacıyla, imamlık için Hoca bir köye gitmiş. Bakmış ki, o köyde imam var.
Bir başkasına gitmiş, o köyün de imamı varmış.
Aksilik bu ya, hangi köye vardıysa aynı durumla karşılaşmış...
Böyle böyle, yığınla köy dolaşmış.
Kırkıncı köye geldiği zaman bir de bakmış ki köy meydanında mahşeri bir kalabalık.
Hoca'yı görenler;
"Tamam, demişler, bu işi halletse etse Hoca halleder" demişler ve yakaladıkları bir tilkiyi rahmetliye gösterip:
" - Hoca, demişler, köyün bu tilkiden çekmediği kalmadı... Bütün civcivleri, tavukları boğazladı bu hınzır! En sonunda yakalamayı başardık. Ancak, ona öyle bir ceza verelim, onu öyle bir işkenceyle öldürelim ki canı en az bizim canımızın yandığı kadar yansın.!."
Hoca:
"- Durun, demiş, öldürmeyin hayvanı, ona cezaların en dehşetlisini vereceğim."
Hemen cübbesini çıkartıp tilkiye giydirmiş, kavuğu da başına geçirmiş ve hayvanı koyuvermiş.
"-Aman Hoca Efendi, demişler, ne yaptın?"
Hoca:
"-Telaşlanmayın" demiş, "ona öyle bir iş ettim ki, kırk köse bir araya gelse, benim ona yaptığımı yapamaz.Bu kılıkla hangi köye gitse kovarlar onu.!."
...
KARANLIKTA SAĞ, SOL
Hoca'ya birisi konuk olmuş. Gece yatarlarken adam, “Hocam,” demiş “sağında bir mum vardı, versene.”
Hoca şöyle cevap vermiş :
«Yahu, bu karanlıkta sağımı solumu nereden bulayım?»
...
TANRI'NIN EVİ
Bir akşamüstü kapısı çalınır Hoca'nın. Açar bakar ki bir yoksul... Hoca buyur eder adama, ne istediğini sorar.
Adam, «Tanrı misafiriyim.» der.
Hoca da:
“-Hoş geldin oğlum, ama onun evi burası değil, şurası...” diye cevap verir, yakındaki camiyi göstererek.
...
GİYSİLERİN NE YANDAYSA
Gevezenin biri Hoca'ya bir gün şöyle bir soru sorar:
«Hocam, gölde abdest alırken yönümü ne tarafa dönmeliyim?» .
Hoca gülümser ve şu karşılığı verir:
«Giysilerin neredeyse o yana dön evlat!»
...
DEVEYE KANAT VERSEYDİ
Hoca bir gün camidekilere şöyle konuşmuş:
«Tann'ya şükredin ki develere kanat vermemiş.»
Bir adam seslenerek nedenini sormuş Hoca'dan.
O da şöyle demiş:
«Deveye kanat verseydi, damlarınız çoktan başınıza yıkılmıştı.»

Hiç yorum yok: