23 Ocak 2012 Pazartesi

Yolu İzmir’den Geçen Karikatürcü Dostlara ÇAĞRI:

İzmir Karikatürcüleri, oluşturdukları bir çalışma grubuyla; “İZMİR’DE KARİKATÜRÜN DÜNÜ BUGÜNÜ” adıyla, geniş oylumlu bir kitap çalışmasına başladı. Bu bağlamda; İzmir’de doğan, İzmir’de yaşayan ya da İzmir basınında karikatür çizen / sergi açan dostlara ulaşmaya çalışıyoruz.
*

Tasarladığımız eserin; kentimiz ve ülkemizin “Karikatür Hayatı” açısından önemli bir yazılı kaynak olacağı kesindir. Bu konuda -şimdiye dek- herhangi bir arşiv çalışması yapıl(a)madığı da göz önünde bulundurulursa; bugüne dek gösterilen çabaların /sarf edilen emeklerin; “suya yazı yazmak” misali, unutulması kaçınılmazdır.
İZMİR, karikatüre emek veren çizerlerini unutmak ve unutturmak istemiyor.
...Bu nedenle; ”Dünden Bugüne İzmir Karikatürcüleri”nin isim listesini kesin –ya da kesine çok yakın- biçimde saptamayı ve kitap bütünlüğü içinde kayda almayı önemsiyoruz.  Gönlümüz arzu etmese de, gözden kaçabilecek çizer dostlarımız olsun istemiyoruz.
*
Kesinleşmemiş ilk listeyi http://izmirkarikaturculeri.....*blogspot.com/ ‘da yayımlamaya başladık.
      Listemizin tamamlanması için / karikatürcü dostlarımızın; mizahvesiir@gmail.com adresine bilgi aktarıp, listeye isimlerini yazdırmalarını bekliyoruz.

            
*ÇAĞRIMIZA katkı sunabilecek tüm duyarlı dostların konuya ilgi gösterip / bilgilerini paylaşacaklarını umut etmekteyiz.
*
...not- SON BAŞVURU: 29 Şubat 2012
-iletilerin konu bölümüneİZMİR KARİKATÜRCÜLERİyazılması...

*
“İZMİR’DE KARİKATÜRÜN DÜNÜ BUGÜNÜ”

Hiç yorum yok: