1 Mart 2008 Cumartesi

Necdet Rüştü Efe (19 0 0)

------- Olur mu ?
Yüzüne vururlar aybını elin
Hiç kendi suçunu gören olur mu?.
Kabahat kız olsa, etseler gelin.
Acaba gerdeğe giren olur mu?..
.
Şimdi mal devridir; böyleydi dün de,
Kürk yoksa itibar olmaz düğünde.
Câhilin Karuna döndüğü günde
İlimle göğsünü geren olur mu?..
.
Kaide değişti:Sabreden derviş
Murada ermeden bir gün gebermîş..
Aslanın ağzına et atmaktır iş.
Lokmayı kolayca veren olur mu?.
.
Bu hasis devirde yetmişlik ninem
Diyor ki: Altınla süslensin sinem!
Mahşerde maaşlı olsa cehennem,
Atını cennete süren olur mu?..
.
Kimsesiz kaldıysan, sunulur payın
Bilinmez gününde çıkmaz bir ayın
Arkada dağ gibi durursa dayın,
Atlatan, ipe un seren olur mu?.
.
Erbabı himmetle başla temasa:
Aş dolar önünde boş duran tasa
Tavsiye mektubu hiç yazılmazsa,
Dünyada murada eren olur mu?.
.
Bak harbin attığı şu düşeş zara:
Dünyanın rahatı geldi nazara
Ve sulhun ipliği çıktı pazara..
Bu hızlı gidişe fren olur mu?
.
Sofunun fikri bu: Değişti durum,
Bir mölon giyerim, modern olurum'
Bize yâr değildir fâsıkı mahrum:
Hiç deve kervanı tren olur mu?
.
Ey Necdet!. Bahtına temmet çekili
Gönlünde her zevkin taşı dikili..
Sen artık gülmezsin: Sazlı, içkili..
Karacaahmette tören olur mu?

*NOT-Bu şiirin yayımlandığı sırada Necdet Rüştü Efe
hayattadır. Adının karşısında doğum tarihinin yazılması bundan...

*kaynak:Hilmi Yücebaş,Türk Mizahçıları-Nüktedanlar ve Şairler /İstanbul-1958
Necdet Rüştü EFE (1900-1960), Şa­ir.
Vefa Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İ.Ü. Tıp Fakültesi'ne devam ettikten sonra bıraktı. Banka ve Sigorta şirketlerinde çalıştı.
Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı'nda şube mü­dürlüğü yaptı (1953-1960).
Akbaba ve Karikatür gibi mizah dergilerin­de yayımlanan manzum taşlama­ları ile tanındı.
Başlıca eserleri:
Şiir:
Bir Damla Gözyaşı (1925), Bahçe (1939)
Manzum Öykü: Gö­nül Masalları (1950).
Anı: Türk Nüktecileri (1968).
(bkz-BüyükAnsiklopedi, c 4, syf-1494)

Hiç yorum yok: