7 Haziran 2010 Pazartesi


Karikatürist Baki Murat TOP'un iletisi:..BÜTÜN DÜNYANIN KARİKATÜRİSTLERİ TMK MAĞDURU ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZİN...
İsrail'in insani yardım gemisine bütün uluslararası yasaları ve insani değerleri hiçe sayarak yaptığı saldırı son bir haftadır haklı olarak kınamalarla gündemimizde . Lakin bu olay bir kez daha gösterdi ki bazıları sadece kendilerine demokrat ya da kendilerine insan hakları havarisi... Ötesi gerçekten laf-ı güzaf (-mış... Oysa yapılanların takiye olmadığını savunmakta hep biz gibilere düştü üstelik).Bugünlerin her fırsatında alabildiğine İsrail'e abanan kendine demokratlara yeniden anımsatmak gerekmiyor mu, sayıları 4000'i aşan TMK mağduru çocuklara reva görülen adaletsizlikleri ve hak ihlallerini ne zaman getirecekler akıllarına... *Çocuklar için çizgilere www.bakimurattop.net  'de devam...
Baki Murat Top
ileti_ 07 Haziran 2010_14:41
***

Hiç yorum yok: